Tour Elf (50cmx65cm)

 

english text
project "elf"-gebouw in la defense (Parijs)
het formaat van de collages is 60 x 80 cm
15 collages van een gebouw
dit project begon in 1984

Bijna ieder jaar ga ik wel een keer naar Parijs, waarbij de wijk la Defense een van mijn vaste bezoekpunten is.
De eerste keer dat ik in la defense kwam was in 1984. Ik was meteen onder de indruk van de fraaie architectuur en het kille van de omgeving dit paste precies bij elkaar. Ieder jaar kwam er iets bij en verdwenen er dingen. Er is een gebouw wat mijn hart gestolen heeft. Ik noem dit gebouw het "elf-gebouw", omdat er boven op het gebouw het woord elf staat (zal wel van de olie maatschappij zijn). Gefascineerd door zijn eenvoud en lijnenspel blijft dit gebouw zijn uitstraling houden. Iedere keer ondek ik weer nieuwe lijnen en elementen. Dit heeft geleid tot talloze foto's. Van die foto's ben ik uitsnedes gaan gebruiken om de collages te kunnen maken. Op dit moment bevat de collectie 15 collages.


project 'elf' building in La Defense (Paris)
size of collages: 60 x 80 cm
this project started in 1984
I try to visit Paris once a year, and when I do I always visit quarter La Defense. The first time I was there was in 1984. I was immediately impressed by the beautiful architecture and the 'coldness' of the surroundings; one complemented the other. Every year, something new appeared and other things disappeared. One building stole my heart. I call this building the 'elf' building because on top of it you find the word 'elf'. (I suppose it is the oil company). Fascinated by its simplicity and geometrical form this building maintains its impact. I discover new lines and elements every time. This has resulted in many pictures. I have used parts of these pictures to make collages. At this moment, the collection exists of 15 collages.